Wordt een Pedicure behandeling vergoed? 

Wordt een Pedicure behandeling vergoed?

Voor de behandeling van diverse voetklachten is pedicure zeer geschikt. Ook kan pedicure worden toegepast voor het onderhouden en mooi houden van de voeten. Pedicure wordt echter alleen vergoed via de basis- of aanvullende zorgverzekering voor mensen die voetzorg echt nodig hebben, dus voor behandeling van bepaalde klachten, bijvoorbeeld bij klachten die ontstaan door een reumatische aandoening. Pedicure kan in sommige gevallen, bijvoorbeeld bij diabetes, zelf worden vergoed via de basisverzekering. In overige gevallen, zoals bij reuma en bloedvatproblemen, kan vergoeding veelal plaatsvinden via de aanvullende zorgverzekering.

Vergoeding basisverzekering bij Diabetes

In 2015 is de vergoeding van pedicure vanuit de basisverzekering veranderd. Om te bepalen of iemand recht heeft op de vergoeding van pedicure wordt gebruik gemaakt van zogenaamde zorgprofielen. Er zijn vier zorgprofielen, waarbij geldt dat hoe hoger het zorgprofiel is, hoe meer voetzorg noodzakelijk is. 

Vergoeding aanvullende zorgverzekering

Als uw voetzorg niet door de basisverzekering gedekt wordt dan is er vaak vergoeding mogelijk onder de aanvullende verzekering, mits deze door de patiënt is afgesloten. De volgende groepen kunnen hiervoor in aanmerking komen:

  • Patiënten met reumatoïde artritis, een dwarslaesie of andere medisch noodzakelijke klachten.
  • Patiënten met diabetes met een zorgprofiel van één of simms 0. Let op: het is mogelijk dat een zorgverzekeraar alleen patiënten vergoed die vallen onder zorgprofiel 1 en daarmee geen vergoeding bieden voor patiënten met simms 0.
  • Patiënten die een herseninfarct hebben meegemaakt.

 

Voor uitgebreide informatie over vergoedingen, zorgprofielen verwijzen kunt u contact met ons opnemen via 010 - 479 71 44 of kijkt u op zorgwijzer.nl