Wittepoel en privacy

Wittepoel en privacy

Het is u vast niet ontgaan dat sinds 25 mei 2018 de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt als in overige landen van de Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.
 
Om te voldoen aan de nieuwe wetgeving hebben wij onder andere onze privacyverklaring aangescherpt. U vindt onze regels hier op onze website.