Voetdrukmeting zorgt voor betere hulpmiddelen

Wittepoel doet steeds vaker onderzoek naar de hulpmiddelen die we onze klanten willen aanbieden. We brengen de opgedane kennis ook graag in de praktijk, om zo het comfort en de aangebrachte verbeteringen bij de klanten te kunnen optimaliseren. Daarom meten we met moderne technieken het resultaat van ons werk.
Een voorbeeld daarvan is de voetdruk-meting, waarmee Wittepoel in september 2015 startte als deelnemer aan het DIAFOS-onderzoeksprogramma van het AMC in Amsterdam.

Voetdrukmeting

Bij een voetdrukmeting zien we heel nauwkeurig wat er met de voet in de schoen gebeurt tijdens het lopen. We meten de voetdruk met een speciale inlegzool vol sensoren, die in de schoen gelegd wordt. Deze meetzooltjes registreren constant de druk tussen de voet en het voetbed en leggen dit voor honderden punten onder de voet vast. De volledige onderkant van de voet wordt daarmee gemeten. Met deze meetwaarden zien we wat de voet op elke plek aan druk moet doorstaan en hoe de drukverdeling is. Om voetwondjes bij diabetische klanten te voorkomen, mag de gemiddelde piekdruk niet boven de 200 kPa uitkomen.

  

Aanpassen en controleren

Wanneer er punten met te hoge druk geconstateerd zijn, verrichten we meteen een aanpassing aan de orthopedische schoen, het supplement of het voetbed.
Deze aanpassingen verschillen per klant en variëren van het plaatselijk meer ruimte geven van een botpunt door het uitdiepen van een steunzool tot het vervangen van platgelopen materialen in de toplaag. Na die aanpassing herhalen we de drukmeting, zodat we bij aflevering controleren of de aanpassing ook werkelijk verbetering brengt. In sommige klantspecifieke gevallen meten we zes maanden na aflevering nog eens na.

Productietechniek

Doordat de exacte drukresultaten precies aangeven welk resultaat het beste is voor de klant, kan Wittepoel dat ook in de productie van de orthopedische schoenen toepassen. Daarbij worden moderne technieken ingezet zoals driedimensionaal (3D) scannen, digitaal ontwerpen en computergestuurd frezen.

Resultaten voor de klant

Sinds de start van de deelname aan het onderzoeksprogramma heeft Wittepoel bij ca. 300 klanten de voetdruk gemeten.
Het nationale DIAFOS-onderzoek toont onder meer aan dat de kans waarop een Ulcus (zweer) zich als aandoening herhaalt, met 11 procent daalt als orthopedisch schoeisel met voetdrukmetingen geëvalueerd en gecorrigeerd wordt. Deze kans wordt zelfs 46 procent als de patiënt trouw is in het dragen van dit orthopedisch schoeisel. (bron: vakblad orthopedische schoenmakers juni 2016 – pag. 60)
Wat blijkt? De klant speelt (mede) een rol in de verdere resultaatverbetering. Nadat de supplementen zijn gemeten en geoptimaliseerd zijn afgeleverd, wordt therapietrouw een belangrijke factor om verbetering te behalen en om allerlei problemen te voorkomen.

Toekomst

Om die therapietrouw bij klanten te vergroten krijgt ‘bewustwording’ in de komende periode meer aandacht. Er komt meer informatie over het belang van het dragen van het corrigerend schoeisel. Onze ervaring is dat het tonen van de drukmetingen aan de patiënt meteen al een inzicht gevende werking heeft, waardoor de motivatie voor het dragen ervan toeneemt.

 

Voor meer informatie over deze drukmeet-techniek en noodzaak klikt u hier.